Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > HANDLÄGGARE INOM KÄRNENERGIOMRÅDET - INSPEKTÖRER MED ANSVAR FÖR KÄRNÄMNESKONTROLL (AD7)

HANDLÄGGARE INOM KÄRNENERGIOMRÅDET - INSPEKTÖRER MED ANSVAR FÖR KÄRNÄMNESKONTROLL (AD7)

Första ansökningsdag: 
24/11/2016
Sista ansökningsdag: 
05/01/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar24/11/2016
Ansök senast 05/01/2017 - 12:00(Bryssel-tid)