АДМИНИСТРАТОРИ В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА - СЛУЖИТЕЛИ ПО ПОЛИТИКИТЕ (AD 7)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
24/11/2016
Краен срок: 
05/01/2017 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от24/11/2016
Краен срок за кандидатстване 05/01/2017 - 12:00(брюкселско време)
Работа по казус – период за резервации28/03/2017 - 05/04/2017
Работа по казус26/04/2017
Център за оценяване6/2017(ориентировъчно)