Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Natječaj > ADMINISTRATORI U PODRUČJU NUKLEARNE ENERGIJE - STRUČNI REFERENTI (AD 7)

ADMINISTRATORI U PODRUČJU NUKLEARNE ENERGIJE - STRUČNI REFERENTI (AD 7)

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
24/11/2016
Rok za prijavu: 
05/01/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Mjesto zaposlenja: 
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju24/11/2016
Rok za prijavu05/01/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)