BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES ADMINISTRATORIAI - POLITIKOS PAREIGŪNAI (AD 7)

Pavadinimas: 
Paraiškos teikiamos nuo: 
24/11/2016
Galutinė data: 
05/01/2017 - 12:00(Briuselio laiku)
Lygis: 
Institucija/Agentūra: 
Etatų rūšys: 

Orientacinis tvarkaraštis

Ši informacija yra orientacinė. EPSO pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti pateikiamą informaciją ir reguliariai skelbia atnaujinimus.

Galutinė ir patvirtinta informacija, planavimo informacija siunčiama tik laiškais ir pranešimais kandidatų EPSO aplankuose.

Galutinis paraiškų teikimo terminas 05/01/2017 - 12:00(Briuselio laiku)
Paraiškų teikimo pradžia24/11/2016
Atvejo tyrimas: užsirašymo spręsti testus laikotarpis28/03/2017 - 05/04/2017
Atvejo tyrimas26/04/2017
Vertinimo centras6/2017(orientacinis)