ADMINISTRATORI KODOLENERĢĒTIKAS JOMĀ - AMATPERSONAS POLITIKAS JOMĀ (AD 7)

Pieteikšanās procedūras sākums: 
24/11/2016
Termiņš: 
05/01/2017 - 12:00(pēc Briseles laika)
Pakāpe: 
Iestāde/aģentūra: 
Līguma veids: 

Orientējošs plāns

Šī informācija ir tikai orientējoša. EPSO patur sev tiesības jebkurā brīdī grozīt norādīto informāciju un regulāri to aktualizē.

Galīgo un apstiprināto informāciju/plānu sūtām tikai vēstulēs un ziņojumos uz pretendenta EPSO kontu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņa sākums24/11/2016
Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigas 05/01/2017 - 12:00(pēc Briseles laika)
Konkrēta gadījuma izpēte – rezervēšanas periods28/03/2017 - 05/04/2017
Gadījuma izpēte26/04/2017
Vērtēšanas centrs6/2017(orientējoši)