ADMINISTRATORZY W DZIEDZINIE ENERGII JĄDROWEJ - URZĘDNICY DS. POLITYKI (AD 7)

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
24/11/2016
Termin: 
05/01/2017 - 12:00(czasu brukselskiego)
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń24/11/2016
Termin składania zgłoszeń 05/01/2017 - 12:00(czasu brukselskiego)
Studium przypadku – okres rezerwowania terminu28/03/2017 - 05/04/2017
Studium przypadku26/04/2017
Ocena zintegrowana6/2017(orientacyjnie)