Analýza dat a služby IT (AD7)

Reference: 
Přihlášku lze podat od: 
01/12/2016
Termín pro podání přihlášky : 
10/01/2017 - 12:00(Bruselského času)
Platová třída : 
Instituce/ Agentura: 
Druh smlouvy : 

Orientační plánování

Tato informace je pouze orientační. EPSO si vyhrazuje právo na změnu zobrazených informací a pravidelně zveřejňuje aktualizace.

Konečné, potvrzené informace či harmonogram obdrží uchazeč pouze poštou či na účet EPSO.

Začátek výběrového řízení01/12/2016
Uzávěrka pro přihlášky 10/01/2017 - 12:00(Bruselského času)
Případová studie – lhůta pro rezervaci26/05/2017 - 02/06/2017
Hodnotící centrum6/2017(orientační)
Případová studie12/06/2017