Digitalna radna mjesta, uredska automatizacija i mobilno računalstvo (AD7)

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
01/12/2016
Rok za prijavu: 
10/01/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju01/12/2016
Rok za prijavu10/01/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Studija slučaja – razdoblje rezerviranja termina26/05/2017 - 02/06/2017
Studija slučaja12/06/2017
Centar za procjenu6/2017(okvirno)