Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) (AD7)

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) (AD7)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
01/12/2016
Προθεσμία: 
10/01/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων01/12/2016
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 10/01/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)