Bezpečnosť IKT (AD7)

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
01/12/2016
Dátum uzávierky: 
10/01/2017 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok01/12/2016
Uzávierka podávania prihlášok 10/01/2017 - 12:00(bruselský čas)
Prípadová štúdia – rezervačné obdobie26/05/2017 - 02/06/2017
Hodnotiace centrum6/2017 - 7/2017(orientačne)
Prípadová štúdia12/06/2017