PRAWNICY LINGWIŚCI (AD7) JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (ES)

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
08/12/2016
Termin: 
12/01/2017 - 12:00(czasu brukselskiego)
Grupa zaszeregowania: 

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń08/12/2016
Termin składania zgłoszeń 12/01/2017 - 12:00(czasu brukselskiego)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru20/01/2017 - 27/01/2017
Computer based multiple choice tests - testing period31/01/2017 - 14/02/2017
Egzaminy z tłumaczenia pisemnego –rezerwacja terminu10/05/2017 - 17/05/2017
Translation tests29/05/2017 - 02/06/2017
Ocena zintegrowana27/11/2017 - 07/12/2017