Portfölj-/programförvaltning och företagsarkitektur på it-området (AD7)

Första ansökningsdag: 
01/12/2016
Sista ansökningsdag: 
10/01/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansök senast 10/01/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Ansökningsperioden startar01/12/2016
Bokning av ett ”case”26/05/2017 - 02/06/2017
”Case”12/06/2017
Utvärderingscentrum11/09/2017 - 28/09/2017