Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Γλωσσομαθείς νομικοί ελληνικής γλώσσας (EL)

Γλωσσομαθείς νομικοί ελληνικής γλώσσας (EL)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
08/12/2016
Προθεσμία: 
12/01/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων08/12/2016
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 12/01/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)