ЮРИСТ-ЛИНГВИСТИ (AD 7) С ШВЕДСКИ ЕЗИК (SV)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
08/12/2016
Краен срок: 
12/01/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от08/12/2016
Краен срок за кандидатстване 12/01/2017 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър20/01/2017 - 27/01/2017
Computer based multiple choice tests - testing period31/01/2017 - 14/02/2017
Тестове по писмен превод – период за запазване на дата10/05/2017 - 17/05/2017
Тестове по писмен превод29/05/2017 - 02/06/2017
Център за оценяване06/11/2017 - 09/11/2017