ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΙ (AD7) ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (SV)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
08/12/2016
Προθεσμία: 
12/01/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων08/12/2016
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 12/01/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή20/01/2017 - 27/01/2017
Computer based multiple choice tests - testing period31/01/2017 - 14/02/2017
Δοκιμασίες μετάφρασης – περίοδος κράτησης ημερομηνίας10/05/2017 - 17/05/2017
Δοκιμασίες μετάφρασης29/05/2017 - 02/06/2017
Assessment Centre06/11/2017 - 09/11/2017