PRAVNICI LINGVISTI (AD 7) ZA ŠVEDSKI JEZIK (SV)

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
08/12/2016
Rok za prijavu: 
12/01/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju08/12/2016
Rok za prijavu12/01/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora20/01/2017 - 27/01/2017
Computer based multiple choice tests - testing period31/01/2017 - 14/02/2017
Testovi prevođenja – razdoblje za rezervaciju termina10/05/2017 - 17/05/2017
Testovi prevođenja29/05/2017 - 02/06/2017
Centar za procjenu06/11/2017 - 09/11/2017