ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
15/12/2016
Краен срок: 
17/01/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от15/12/2016
Краен срок за кандидатстване 17/01/2017 - 12:00(брюкселско време)
Computer based multiple choice tests - booking period07/02/2017 - 22/02/2017
Computer based multiple choice tests - testing period27/02/2017 - 17/03/2017
Case study – booking period08/09/2017 - 15/09/2017
Assessment Centre13/09/2017 - 23/11/2017
Case study28/09/2017
Final results (reserve list)края на 2/2018(ориентировъчно)