ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
15/12/2016
Краен срок: 
17/01/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от15/12/2016
Краен срок за кандидатстване 17/01/2017 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър07/02/2017 - 22/02/2017
Computer based multiple choice tests - testing period27/02/2017 - 17/03/2017
Работа по казус – период за резервации08/09/2017 - 15/09/2017
Център за оценяване13/09/2017 - 23/11/2017
Работа по казус28/09/2017
Публикуване на резултатитеend 2/2018(ориентировъчно)