ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
15/12/2016
Προθεσμία: 
17/01/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων15/12/2016
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 17/01/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή07/02/2017 - 22/02/2017
Computer based multiple choice tests - testing period27/02/2017 - 17/03/2017
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας08/09/2017 - 15/09/2017
Assessment Centre13/09/2017 - 23/11/2017
Μελέτη περιπτώσεων28/09/2017
Δημοσίευση αποτελεσμάτων (πίνακας επιτυχόντων)end 2/2018(ενδεικτική ημερομηνία)