ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
15/12/2016
Προθεσμία: 
17/01/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων15/12/2016
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 17/01/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Computer based multiple choice tests - booking period07/02/2017 - 22/02/2017
Computer based multiple choice tests - testing period27/02/2017 - 17/03/2017
Case study – booking period08/09/2017 - 15/09/2017
Assessment Centre13/09/2017 - 23/11/2017
Case study28/09/2017
Final results (reserve list)τέλη 2/2018(ενδεικτική ημερομηνία)