LJUDSKI RESURSI

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
15/12/2016
Rok za prijavu: 
17/01/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju15/12/2016
Rok za prijavu17/01/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora07/02/2017 - 22/02/2017
Computer based multiple choice tests - testing period27/02/2017 - 17/03/2017
Studija slučaja – razdoblje rezerviranja termina08/09/2017 - 15/09/2017
Centar za procjenu13/09/2017 - 23/11/2017
Studija slučaja28/09/2017
Objava rezultata (popis uspješnih kandidata)end 2/2018(okvirno)