ZASOBY LUDZKIE

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
15/12/2016
Termin: 
17/01/2017 - 12:00(czasu brukselskiego)
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń15/12/2016
Termin składania zgłoszeń 17/01/2017 - 12:00(czasu brukselskiego)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru07/02/2017 - 22/02/2017
Computer based multiple choice tests - testing period27/02/2017 - 17/03/2017
Studium przypadku – okres rezerwowania terminu08/09/2017 - 15/09/2017
Ocena zintegrowana13/09/2017 - 23/11/2017
Studium przypadku28/09/2017
Publikacja wyników (lista rezerwowa)end 2/2018(orientacyjnie)