PERSONALFRÅGOR

Första ansökningsdag: 
15/12/2016
Sista ansökningsdag: 
17/01/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar15/12/2016
Ansök senast 17/01/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Computer based multiple choice tests - booking period07/02/2017 - 22/02/2017
Computer based multiple choice tests - testing period27/02/2017 - 17/03/2017
Case study – booking period08/09/2017 - 15/09/2017
Assessment Centre13/09/2017 - 23/11/2017
Case study28/09/2017
Final results (reserve list)Slutet av 2/2018(preliminärt)