Начало > Възможности за работа > Конкурс > АСИСТЕНТИ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

АСИСТЕНТИ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
12/01/2017
Краен срок: 
14/02/2017 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от12/01/2017
Краен срок за кандидатстване 14/02/2017 - 12:00(брюкселско време)
Център за оценяване12/06/2017 - 27/07/2017