ASISTENTI V OBLASTI DUŠEVNÍHO LASTNICTVÍ

Reference: 
Přihlášku lze podat od: 
12/01/2017
Termín pro podání přihlášky : 
14/02/2017 - 12:00(Bruselského času)
Platová třída : 
Druh smlouvy : 

Orientační plánování

Tato informace je pouze orientační. EPSO si vyhrazuje právo na změnu zobrazených informací a pravidelně zveřejňuje aktualizace.

Konečné, potvrzené informace či harmonogram obdrží uchazeč pouze poštou či na účet EPSO.

Začátek výběrového řízení12/01/2017
Uzávěrka pro přihlášky 14/02/2017 - 12:00(Bruselského času)
Hodnotící centrum12/06/2017 - 27/07/2017