Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > ΒΟΗΘΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
12/01/2017
Προθεσμία: 
14/02/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων12/01/2017
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 14/02/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Assessment Centre12/06/2017 - 27/07/2017