ASISTENTI V ODBORE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
12/01/2017
Dátum uzávierky: 
14/02/2017 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok12/01/2017
Uzávierka podávania prihlášok 14/02/2017 - 12:00(bruselský čas)
Hodnotiace centrum12/06/2017 - 27/07/2017