Finansekonomi

Första ansökningsdag: 
16/11/2017
Sista ansökningsdag: 
19/12/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar16/11/2017
Ansök senast 19/12/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av ett ”case”24/04/2018 - 02/05/2018
”Case”14/05/2018
Utvärderingscentrum28/05/2018 - 10/07/2018
Publicering av resultat (reservlista)12/12/2018