Начало > Възможности за работа > Конкурс > Здравеопазване и безопасност на храните – одит, инспекции и оценка

Здравеопазване и безопасност на храните – одит, инспекции и оценка

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
15/03/2018
Краен срок: 
17/04/2018 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от15/03/2018
Краен срок за кандидатстване 17/04/2018 - 12:00(брюкселско време)
Case study – booking period24/07/2018 - 31/07/2018
Case study07/09/2018
Assessment Centre12/09/2018 - 04/10/2018