Υγεία και ασφάλεια τροφίμων - έλεγχος, επιθεώρηση και αξιολόγηση

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
15/03/2018
Προθεσμία: 
17/04/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων15/03/2018
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 17/04/2018 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίας24/07/2018 - 31/07/2018
Μελέτη περιπτώσεων07/09/2018
Κέντρο αξιολόγησης12/09/2018 - 04/10/2018