Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Zdravie a bezpečnosť potravín – audit, inšpekcia a hodnotenie

Zdravie a bezpečnosť potravín – audit, inšpekcia a hodnotenie

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
15/03/2018
Dátum uzávierky: 
17/04/2018 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok15/03/2018
Uzávierka podávania prihlášok 17/04/2018 - 12:00(bruselský čas)
Prípadová štúdia – rezervačné obdobie24/07/2018 - 31/07/2018
Prípadová štúdia07/09/2018
Hodnotiace centrum12/09/2018 - 04/10/2018