Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Hälsa och livsmedelssäkerhet – revision, inspektion och utvärdering

Hälsa och livsmedelssäkerhet – revision, inspektion och utvärdering

Referens: 
Första ansökningsdag: 
15/03/2018
Sista ansökningsdag: 
17/04/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar15/03/2018
Ansök senast 17/04/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av ett ”case”24/07/2018 - 31/07/2018
”Case”07/09/2018
Utvärderingscentrum12/09/2018 - 04/10/2018