Медицински сестри

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
20/04/2017
Краен срок: 
23/05/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от20/04/2017
Краен срок за кандидатстване 23/05/2017 - 12:00(брюкселско време)
Case study02/10/2017
Assessment Centre11/2017 - 12/2017(ориентировъчно)