Νοσηλευτές

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
20/04/2017
Προθεσμία: 
23/05/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων20/04/2017
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 23/05/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Μελέτη περιπτώσεων02/10/2017
Assessment Centre11/2017 - 12/2017(ενδεικτική ημερομηνία)