Medicinske sestre

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
20/04/2017
Rok za prijavu: 
23/05/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju20/04/2017
Rok za prijavu23/05/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Studija slučaja02/10/2017
Centar za procjenu11/2017 - 12/2017(okvirno)