Zdravotné sestry

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
20/04/2017
Dátum uzávierky: 
23/05/2017 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok20/04/2017
Uzávierka podávania prihlášok 23/05/2017 - 12:00(bruselský čas)
Prípadová štúdia02/10/2017
Hodnotiace centrum11/2017 - 12/2017(orientačne)