Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори (степен AD5)

Администратори (степен AD5)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
30/03/2017
Краен срок: 
03/05/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Кандидатурата не е приключена — първа част30/03/2017
Краен срок за подаване на кандидатурата — първа част03/05/2017 - 12:00(брюкселско време)
Кандидатурата не е приключена — втора част12/05/2017
Краен срок за подаване на кандидатурата — втора част31/05/2017 - 12:00(брюкселско време)
Computer based multiple choice tests - booking period07/06/2017 - 19/06/2017
Computer based multiple choice tests - testing period20/06/2017 - 25/07/2017
Intermediate test: e-tray - booking period03/10/2017 - 11/10/2017
Intermediate test: e-tray16/10/2017 - 20/10/2017
Case study – booking periodсредата на 12/2017(ориентировъчно)
Assessment Centre15/01/2018 - 22/02/2018
Case study26/01/2018
Final results (reserve list)края на 4/2018(ориентировъчно)