Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
30/03/2017
Προθεσμία: 
03/05/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Αίτηση ανοικτή - πρώτο μέρος30/03/2017
Προθεσμία υποβολής - πρώτο μέρος03/05/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Αίτηση ανοικτή - δεύτερο μέρος12/05/2017
Προθεσμία υποβολής - δεύτερο μέρος31/05/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή07/06/2017 - 19/06/2017
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων20/06/2017 - 25/07/2017
Intermediate test: e-tray - booking period03/10/2017 - 11/10/2017
Intermediate test: e-tray16/10/2017 - 20/10/2017
Περιπτωσιολογική μελέτη – περίοδος κράτησης ημερομηνίαςμέσα 12/2017(ενδεικτική ημερομηνία)
Assessment Centre15/01/2018 - 22/02/2018
Μελέτη περιπτώσεων26/01/2018
Δημοσίευση αποτελεσμάτων (πίνακας επιτυχόντων)τέλη 4/2018(ενδεικτική ημερομηνία)