Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Natječaj > Natječaj za mlade administratore s visokoškolskom diplomom.

Natječaj za mlade administratore s visokoškolskom diplomom.

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
30/03/2017
Rok za prijavu: 
03/05/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijava otvorena – prvi dio30/03/2017
Rok za prijavu – prvi dio03/05/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Prijava otvorena – drugi dio12/05/2017
Rok za prijavu – drugi dio31/05/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora07/06/2017 - 19/06/2017
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja20/06/2017 - 25/07/2017
Intermediate test: e-tray - booking period03/10/2017 - 11/10/2017
Intermediate test: e-tray16/10/2017 - 20/10/2017
Studija slučaja – razdoblje rezerviranja terminasredinom 12/2017(okvirno)
Centar za procjenu15/01/2018 - 22/02/2018
Studija slučaja26/01/2018
Objava rezultata (popis uspješnih kandidata)krajem 4/2018(okvirno)