Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Handläggare med högskoleexamen

Handläggare med högskoleexamen

Referens: 
Första ansökningsdag: 
30/03/2017
Sista ansökningsdag: 
03/05/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Första ansökningsdag – första delen30/03/2017
Sista ansökningsdag – första delen03/05/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Första ansökningsdag – andra delen12/05/2017
Sista ansökningsdag – andra delen31/05/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor07/06/2017 - 19/06/2017
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor20/06/2017 - 25/07/2017
Intermediate test: e-tray - booking period03/10/2017 - 11/10/2017
Intermediate test: e-tray16/10/2017 - 20/10/2017
Bokning av ett ”case”Mitten av 12/2017(preliminärt)
Utvärderingscentrum15/01/2018 - 22/02/2018
”Case”26/01/2018
Publicering av resultat (reservlista)Slutet av 4/2018(preliminärt)