Makroekonomie

Reference: 
Přihlášku lze podat od: 
16/11/2017
Termín pro podání přihlášky : 
19/12/2017 - 12:00(Bruselského času)
Platová třída : 
Instituce/ Agentura: 
Druh smlouvy : 

Orientační plánování

Tato informace je pouze orientační. EPSO si vyhrazuje právo na změnu zobrazených informací a pravidelně zveřejňuje aktualizace.

Konečné, potvrzené informace či harmonogram obdrží uchazeč pouze poštou či na účet EPSO.

Začátek výběrového řízení16/11/2017
Uzávěrka pro přihlášky 19/12/2017 - 12:00(Bruselského času)
Případová studie – lhůta pro rezervaci24/04/2018 - 02/05/2018
Případová studie14/05/2018
Hodnotící centrum10/09/2018 - 10/10/2018
Zveřejnění výsledků (tzv. rezervního seznamu)12/12/2018