Μακροοικονομικά

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
16/11/2017
Προθεσμία: 
19/12/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων16/11/2017
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 19/12/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Case study – booking period24/04/2018 - 02/05/2018
Case study14/05/2018
Assessment Centre10/09/2018 - 10/10/2018
Final results (reserve list)12/12/2018