Makroekonomija

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
16/11/2017
Rok za prijavu: 
19/12/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju16/11/2017
Rok za prijavu19/12/2017 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Studija slučaja – razdoblje rezerviranja termina24/04/2018 - 02/05/2018
Studija slučaja14/05/2018
Centar za procjenu10/09/2018 - 10/10/2018
Objava rezultata (popis uspješnih kandidata)12/12/2018