Makroekonomika

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
16/11/2017
Dátum uzávierky: 
19/12/2017 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok16/11/2017
Uzávierka podávania prihlášok 19/12/2017 - 12:00(bruselský čas)
Prípadová štúdia – rezervačné obdobie24/04/2018 - 02/05/2018
Prípadová štúdia14/05/2018
Hodnotiace centrum10/09/2018 - 10/10/2018
Uverejnenie výsledkov (rezervného zoznamu)12/12/2018