Начало > Възможности за работа > Конкурс > Безопасност на храните – политика и законодателство

Безопасност на храните – политика и законодателство

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
15/03/2018
Краен срок: 
17/04/2018 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от15/03/2018
Краен срок за кандидатстване 17/04/2018 - 12:00(брюкселско време)
Работа по казус – период за резервации24/07/2018 - 31/07/2018
Работа по казус07/09/2018
Център за оценяване11/09/2018 - 25/10/2018