Начало > Възможности за работа > Конкурс > Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки

Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
26/05/2016
Краен срок: 
28/06/2016 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от26/05/2016
Краен срок за кандидатстване 28/06/2016 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър01/09/2016 - 16/09/2016
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете19/09/2016 - 30/09/2016
Работа по казус – период за резервации21/04/2017 - 28/04/2017
Работа по казус10/05/2017
Център за оценяване11/09/2017 - 27/09/2017