Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Ερευνητές: Τελωνειακές διαδικασίες και εμπορικές συναλλαγές, καπνός και προϊόντα παραποίησης/απομίμησης

Ερευνητές: Τελωνειακές διαδικασίες και εμπορικές συναλλαγές, καπνός και προϊόντα παραποίησης/απομίμησης

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
26/05/2016
Προθεσμία: 
28/06/2016 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων26/05/2016
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 28/06/2016 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Computer based multiple choice tests - booking period01/09/2016 - 16/09/2016
Computer based multiple choice tests - testing period19/09/2016 - 30/09/2016
Case study – booking period21/04/2017 - 28/04/2017
Case study10/05/2017
Assessment Centre11/09/2017 - 27/09/2017