Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Vyšetrovatelia: clá a obchod, tabak a falšovaný tovar

Vyšetrovatelia: clá a obchod, tabak a falšovaný tovar

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
26/05/2016
Dátum uzávierky: 
28/06/2016 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): 
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok26/05/2016
Uzávierka podávania prihlášok 28/06/2016 - 12:00(bruselský čas)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami01/09/2016 - 16/09/2016
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie19/09/2016 - 30/09/2016
Prípadová štúdia – rezervačné obdobie21/04/2017 - 28/04/2017
Prípadová štúdia10/05/2017
Hodnotiace centrum11/09/2017 - 27/09/2017