Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Tyskspråkiga översättare

Tyskspråkiga översättare

Referens: 
Första ansökningsdag: 
13/07/2017
Sista ansökningsdag: 
05/09/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar13/07/2017
Ansök senast 05/09/2017 - 12:00(Bryssel-tid)
Computer based multiple choice tests - booking period14/09/2017 - 28/09/2017
Computer based multiple choice tests - testing period20/09/2017 - 11/10/2017
Translation tests – booking period09/01/2018 - 16/01/2018
Translation tests31/01/2018 - 02/02/2018
Assessment Centre7/2018(preliminärt)