Начало > Възможности за работа > Конкурс > Писмени преводачи с френски език

Писмени преводачи с френски език

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
13/07/2017
Краен срок: 
05/09/2017 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от13/07/2017
Краен срок за кандидатстване 05/09/2017 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър14/09/2017 - 28/09/2017
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете20/09/2017 - 11/10/2017
Тестове по писмен превод – период за запазване на дата1/2018 - 1/2018(ориентировъчно)
Тестове по писмен преводкрая на 1/2018 - 2/2018(ориентировъчно)
Център за оценяване7/2018(ориентировъчно)