Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Μεταφραστές γαλλικής γλώσσας

Μεταφραστές γαλλικής γλώσσας

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
13/07/2017
Προθεσμία: 
05/09/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων13/07/2017
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 05/09/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή14/09/2017 - 28/09/2017
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων20/09/2017 - 11/10/2017
Δοκιμασίες μετάφρασης – περίοδος κράτησης ημερομηνίας1/2018 - 1/2018(ενδεικτική ημερομηνία)
Δοκιμασίες μετάφρασηςτέλη 1/2018 - 2/2018(ενδεικτική ημερομηνία)
Assessment Centre7/2018(ενδεικτική ημερομηνία)