Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Μεταφραστές ιταλικής γλώσσας

Μεταφραστές ιταλικής γλώσσας

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
13/07/2017
Προθεσμία: 
05/09/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων13/07/2017
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 05/09/2017 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Computer based multiple choice tests - booking period14/09/2017 - 28/09/2017
Computer based multiple choice tests - testing period20/09/2017 - 11/10/2017
Translation tests – booking period09/01/2018 - 16/01/2018
Translation tests31/01/2018 - 02/02/2018
Assessment Centre7/2018(ενδεικτική ημερομηνία)